ראשי בית מדרש משנה
 
 
 

 

משנת פרק השותפין - בבא בתרא פרק א
הרב יעקב נגן וברוך בירנבאום


המאמר טוען שדיני שכנים מוצגים בפרק כנובעים מדיני שותפות. נובעת מכך אמירה ערכית - ששכנים הם כשותפים, ולא כזרים שאין ביניהם שום קשר. (מתוך: גולות י"ג, תשס"ד)

הקדמה

במאמר זה ננסה להציג את מערכת היחסים הממונית בין שכנים, כפי שהיא עולה מן המשניות בפרק הראשון של מסכת בבא בתרא. את מערכת היחסים הזאת, המהווה את הנושא של פרק השותפין, נכנה להלן הלכות שכנים. הלכות שכנים משקפות לטענתנו תפיסה החותרת ליצור בין שכנים מערכת יחסים ממונית של נשיאה בנטל משותף, ואשר נועדה לתת פתרון לבעיות של ספקות בעלות הנובעות מן הקרבה בין שכנים. כל זאת מתוך ראיה של השכנות כמעין שותפות. תפיסה זו משפיעה על צורת הפתרון של בעיות הבעלות והשותפות, כך שנוצרת כאן מערכת יחודית, שאינה דומה לפתרונות אחרים בהם משתמשים לפתור בעיות דומות כאשר בעלי הדין הם אנשים זרים זה לזה.

לאורך המאמר נשתמש בשתי אמות מידה ספרותיות: אחדות הפרק, ומבנהו הספרותי. במהלך הדברים נראה כיצד כל חלק בפרק משרת את אותו נושא מרכזי. בנוסף נראה את השימוש שעושה עורך הפרק במבנים ספרותיים החוזרים על עצמם, ואשר קושרים את חלקי הפרק זה לזה מבחינה תוכנית וסגנונית. אמות מידה אלו חושפות, לדעתנו, את נושא הפרק כפי שהצגנו אותו.להורדת המאמר המלא...


 

כתיבת תגובה
שם
   
דוא"ל
   
כותרת
   
 
תגובות
טרם התקבלו תגובות

 

 

 
   
כל הזכויות שמורות למחברים ©
שאל את הרב, פרשת השבוע