ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org שיעורים לפסח שהועברו ע"י רבנים מהישיבהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65968נושאי השיעורים: ´בל יראה´, הסבה וארבע כוסות, הגעלת כלים, קטניותhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65968התחדשות אש התמיד - שיעור לפסחhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65967שיעור לכבוד פסח תשע"ד מפי ראש הישיבה הרב רא"ם הכהן http://www.otniel.org/show.asp?id=65967אורה של תורה לפרשת אחרי-מות: בשר התאוה כביטוי להבדל בין עולם המדבר והמשכן לעולם של ארץ ישראל והמקדשhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65966 בטווח בין ציוויו של ה´ לאהרון בזאת יבא אהרון אל הקודש לבין קדושת הקשר בין איש לאשתו באה פרשת בשר התאוה. התורה מצוה בפרשתינו שאין להקריב קרבנות מחוץ למקום המקדש וכן שכל אכילה של בשר תהיה בשר שלמים.http://www.otniel.org/show.asp?id=65966ברכה וקדושה - שיעור עשירי: ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על פי ר´ צדוקhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65965לאחר העיון בקדושה ובברכה כל אחת בפני עצמה, שיעור זה עוסק במפגש ביניהם, בעזרת ביאורו של ר´ צדוק ליחוד קוב"ה ושכינתיה.http://www.otniel.org/show.asp?id=65965ברכה וקדושה - שיעור תשיעי: ברכה וקדושה במסע לארץ ישראלhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65766בשיעור זה אנו מסכמים את הלימוד עד כאן על ידי חזרה אל סיפור התורה וראיה מחודשת של איחוד הקדושה והברכה שבו.http://www.otniel.org/show.asp?id=65766אורה של תורה לפרשת תזריע: היולדת - המאור שבפרשיות הטומאה והטהרהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65764הטומאה בתורה קשורה לעולם המוות ועל כן תמיהה גדולה מדוע פרשה שעוסקת בטומאת המצורע פותחת דווקא בסיפור היולדת. קריאת פרשת היולדת לאור סיפור גן עדן נותן תובנות חדשות ומפתיעות. http://www.otniel.org/show.asp?id=65764אזכרה לפרופ´ אלחנן י. מאיר ז"ל שהתקיימה בישיבה במהלך השלושיםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65664האזכרה נערכה בישיבה בהשתתפות המשפחה. נשאו דברים: ראשי הישיבה, רמי"ם, תלמידים חברים ובני משפחה.http://www.otniel.org/show.asp?id=65664שיעור לפרשת שמיני: בין אישי וציבורי בדרך אל הקודשhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65663נדב ואביהו לא חטאו שום חטא מעבר למה שמתואר בפרשתינו. מדוע מתו נדב ואביהו? ומה הם מלמדים אותנו לימינו?http://www.otniel.org/show.asp?id=65663שיעור לפרשת שמיניhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65662שיעור שמע שהועבר בישיבה ע"י פרופ´ אלחנן מאיר ז"ל בשנת תשע"אhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65662אורה של תורה לפרשת שמיני: מהותו של היום השמיניhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65661פרשת שמיני מקבלת את שמה מהיום השמיני של המילואים. אך הלוא בפרשת תצוה ובפרשת צו נתוודענו עד עתה לשבעה ימי מילואים ולא לשמונה. מה הוא ייחודו של היום השמיני? המבנה של שבע ושמונה מוכר לנו בתורה עוד מימי שבעת ימי הבריאה וגם מימי חג הסוכות.http://www.otniel.org/show.asp?id=65661אביע 15 - הבית והישיבהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65579´אביע´ הינו ביטאון ישיבת עתניאל. מטרתו היא לשמש במה בה יוכלו תלמידי הישיבה, רבניה ובוגריה לפרסם את יצירותיהם, הן על מנת לספק מקום בו אנשים יוכלו לשתף בפירות לימודם, והן מתוך רצון לאפשר דיון בין פנים שונות של הישיבה. כשלוש פעמים בשנה יוצא גליון המוקדש לנושא מרכזי,שמנסה לקשר בין לימוד העיון באותו הזמן לנקודה כללית יותר, בנוסף מתפרסמים מאמרים במגוון נושאים שונים. כמו כן, ´אביע´ משמש גם לפרסום הצדדים האומנותיים של הישיבה, וכל גיליון משובץ בשירים, סיפורים, תמונות וציורים.http://www.otniel.org/show.asp?id=65579אביע 16 - ספק ולבושיםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65576´אביע´ הינו ביטאון ישיבת עתניאל. מטרתו היא לשמש במה בה יוכלו תלמידי הישיבה, רבניה ובוגריה לפרסם את יצירותיהם, הן על מנת לספק מקום בו אנשים יוכלו לשתף בפירות לימודם, והן מתוך רצון לאפשר דיון בין פנים שונות של הישיבה. כשלוש פעמים בשנה יוצא גליון המוקדש לנושא מרכזי,שמנסה לקשר בין לימוד העיון באותו הזמן לנקודה כללית יותר, בנוסף מתפרסמים מאמרים במגוון נושאים שונים. כמו כן, ´אביע´ משמש גם לפרסום הצדדים האומנותיים של הישיבה, וכל גיליון משובץ בשירים, סיפורים, תמונות וציורים.http://www.otniel.org/show.asp?id=65576פורים חג השלוםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65557בפורים לא חוגגים את המלחמה, את זה מציינים על ידי הצום בי"ג באדר. בפורים חוגגים את מה שבא לאחר המלחמה - את השלום בין איש לחברו.http://www.otniel.org/show.asp?id=65557חג הפורים על שם הפור להיות חופשי להשםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65554מכל מאורעות מגילת אסתר נבחר דווקא הפור לתת את שמו של החג ואת מהותו. מדוע דווקא הוא נבחר ומה הוא בא לבטא? הפור הלוא הוא הגורל ההתמסרות המלאה לחופש האלוהי כתיקון לחטא עץ הדעת בו האדם רצה לדעת ולשלוטhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65554אחשוורוש - ראשית ואחריתhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65553שיעור לפורים תשע"ד מפי ראש הישיבה - הרב רא"ם הכהןhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65553להשתכר על המיםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65550האתגר של פורים הוא ללמוד איך להשתכר על מים, שהשמחה תבוא דווקא מתוך החיים עצמם ולא מתוך מה שחיצוני להם.http://www.otniel.org/show.asp?id=65550אורה של תורה לפרשת צוhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65548בפרשת קרבן המנחה בפרשת צו מופיע פסוק העוסק במנחה מיוחדת. בתיאור המנחה מופיעה סתירה כתוב שמביאים אותו הכהנים "ביום הימשח אותו" ומיד אחר כך כתוב שהוא מובא "תמיד מחציתו בבוקר ומחציתו בערב". חז"ל מזהים כאן שתי מנחות מנחת חינוך ומנחת חביתין. מדוע הן מובאות בפסוק אחד ? http://www.otniel.org/show.asp?id=65548תענית אסתר כהכנה לפוריםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65547מה מהותה של תענית אסתר? אחת הבחינות של פורים היא "הסתלקותה" של השכינה - סוף הניסים, סוף הנבואה, סוף הלילה. כיצד מהווה תענית אסתר חלק מהתמודדות עם מצב זה?http://www.otniel.org/show.asp?id=65547שיעור לפורים - תורה י´ בליקוטי מוהר"ןhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65418שיעור שמע בליקוטי מוהר"ן שהועבר בישיבה ע"י הרב מנחם פרומן בשנת תשס"ו. http://www.otniel.org/show.asp?id=65418שיעור לפרשת ויקראhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65417שיעור שמע שהועבר בישיבה ע"י פרופ´ אלחנן מאיר ז"ל בשנת תשע"אhttp://www.otniel.org/show.asp?id=65417