ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org שיחה שבועית: ´התחדשות בעבודת השם´http://www.otniel.org/show.asp?id=67506שיחה שבועית המועברת בישיבה בימי חמישי, בכל שבוע ר"מ אחר מעביר שיעור.http://www.otniel.org/show.asp?id=67506"מחלוקת רבי ורבי פנחס בן יאיר - שאלת האחריות על התורה והחברה בימנו"http://www.otniel.org/show.asp?id=67501שיעור שהעביר הרב יהודה ברנדס בישיבה בזמן אלול תשע"דhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67501אורה של תורה לפרשת כי-תבוא: "המשמעות העמוקה של ביאה אל הארץ"http://www.otniel.org/show.asp?id=67499´רגע לפני הברית של ערבות מואב על שערי הכניסה לארץ, התורה נותנת שתי מצוות - המצווה הראשונה היא ´בראשית פרי האדמה´ והמצווה השניה היא כאשר כלים את מלאכת הארץ. שתי המצוות הללו עוסקות במה שהאדם אומר, האמירה בראשית היא מתוך עמידה לפני השם, והאמירה בסוף היא לאחר שהכול נעשה כמצוותו, ושיתוף החלקים החלשים שבחברה בברכה השורה על כולם.´http://www.otniel.org/show.asp?id=67499פרשת כי-תבוא: ´משמעותם של טקסי הכניסה לארץ´http://www.otniel.org/show.asp?id=67498´ פרק שלם בפרשה מוקדש למצוות חד פעמיות, הנעשות רק בכניסה לארץ. מה משמעותן של מצוות אלו? מדוע יש לחדש את הברית עם התורה בכניסה לארץ ישראל?´http://www.otniel.org/show.asp?id=67498השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר אחדhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67486"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=67486פרשת כי-תצא: ´השבת המכון - על הלוואות ורחמים´http://www.otniel.org/show.asp?id=67411http://www.otniel.org/show.asp?id=67411אורה של תורה לפרשת כי-תצא: "מאשת יפת תואר ועד מחיית עמלק - והיה מחנך קדוש"http://www.otniel.org/show.asp?id=67389 בהמשך לפרשת שבוע שעבר פרשתנו עוסקת בדיני המלחמה, דינים שונים ומגוונים. הצד השווה בכל הגוונים הוא שהיציאה למלחמה היא יציאה של מחנה שכינה, השם מצוי בתוך המחנה בשעת המלחמה. http://www.otniel.org/show.asp?id=67389יום עיון לזכרו של הראי"ה זצ"לhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67388פאנל של רבני הישיבה לרגל יום פטירתו של הרב קוק זצ"ל, ג´ אלול תשע"דhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67388"אורה של תורה לפרשת דברים: "משה מעביר את האחריות לכלל העםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67174"נאומו הראשון של משה בספר דברים תרכז בתיאור אירועי שנת המדבר. הדגש הגדול של משה הוא על לקיחת אחריות אישית של כל אחד, תוך הכרת טוב הארץ והצורך לעבור ולהתקדם קדימה."http://www.otniel.org/show.asp?id=67174הקשבה אל עובד השם לקולות המלחמהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67170שיחה שהועברה בישיבה בעקבות המצב ´הבטחוני ומבצע ´צוק איתןhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67170יום עיון ישיבתי על יסודות מלאכות השביעיתhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67168יום עיון על יסודות מלאכות שביעית שהועבר כחלק מנושא לימוד העיון בישיבהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67168Parshat Devarim: "The Art of Criticism"http://www.otniel.org/show.asp?id=67167We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=67167Parshat Devarim: "The Art of Criticism"http://www.otniel.org/show.asp?id=67166We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=67166Parshat Masei: "The Blood of the High Priest"http://www.otniel.org/show.asp?id=67118We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=67118ישראל והעמים - שיחה לקראת י"ז בתמוזhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67072שיחה שהועברה לכלל הישיבה בי"ז בתמוז בנושא ישראל והעמים. http://www.otniel.org/show.asp?id=67072Parashat Matot: ´Spiritual Journeys, Then and Now´http://www.otniel.org/show.asp?id=67071We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=67071הערות על סוגיית "כל דפריש מרובא פריש וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי" ופרדוקסים בתורה ובמדעhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67025ד"ר יוסי פרץ הוא דוקטור למתמטיקה ומדעי המחשב, הוא מרצה במכון לב שבירושלים ותושב עתניאל. במאמרו זה הוא מראה כיצד העיסוק בתאוריות מדעיות ובתורה הולכים ומחדדים זה את זה דרך סוגיית הפרדוקסים שבתלמוד.http://www.otniel.org/show.asp?id=67025אורה של תורה לפרשת מטות : "פרשת נדרי נשים ומיקומה"http://www.otniel.org/show.asp?id=67024לאחר שעסקנו בפרשת התמיד והמוספים שהן חובה חקוקה לעבודת השם במקדש, באה פרשת נדרים ועוסקת ביוזמנה האנושית. כל זאת על רקע המפגש עם מדיין והוטיבים המיוחדים הקשורים לדיבור וליחס לנשים.http://www.otniel.org/show.asp?id=67024Parashat pinchas: ´The Importance of Consistency´http://www.otniel.org/show.asp?id=66983We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=66983יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - "הגמול האלוקי- מן המקרא לחיי היום יום""http://www.otniel.org/show.asp?id=66956רב שיח ודיון של ראשי הישיבות - מתוך יום העיון הבין ישיבתי בתנ"ך העוסק בנושא "תורת הגמול ושאלת ההשגחה". בהשתתפות ישיבות: עתניאל, ´אורות שאול´, שיח יצחק, מעג"ל, מחניים.http://www.otniel.org/show.asp?id=66956