ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org פרשת נח: "המבול וסוד האיזון "http://www.otniel.org/show.asp?id=67822מדוע מוחה ה´ את העולם דווקא באמצעות מבול? הגשם מהווה בדרך כלל סימן ברכה לעולם. אך נראה שהמבול מלמד אותנו על כך שגם השפע של הגשם צריך גבולות. שיעור על האיזון בין חסדים וגבורות.http://www.otniel.org/show.asp?id=67822אורה של תורה לפרשת נח: "חטא האחדות"http://www.otniel.org/show.asp?id=67821כשקוראים את פרשת מגדל בבל לא ברור במה הם חטאו. אמנם, כשאנו נזכרים בדגם של מלך בבל ובמלחמתו בעיר המאחדת את העולם בקריאת ה´ אולי ניתן בכל זאת להבין.http://www.otniel.org/show.asp?id=67821סוכה כזכר לענני הכבודhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67777שיעור שהועבר במוצאי יום כיפור תשע"ה בישיבה http://www.otniel.org/show.asp?id=67777מפגש בוגרים: ´יום כיפור-המתח בין החיים לקודש הקודשים´http://www.otniel.org/show.asp?id=67769השיעורים שהתקיימו במפגש הבוגרים כהכנה ליום הכיפור תשע"הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67769שיחה שבועית: ´עינוי - עוני - ענווה´http://www.otniel.org/show.asp?id=67768המצוה העיקרית ביום הכיפורים היא "תענו את נפשותיכם". נתבונן במשמעותו של המושג "עינוי" בתנ"ך, ומתוך כך ננסה לעמוד על מגמתה של מצוה זו.http://www.otniel.org/show.asp?id=67768אורה של תורה לפרשת וזאת הברכה: "הייעוד של עם ישראל כמסגרת לברכות"http://www.otniel.org/show.asp?id=67757משה בוחר לסיים את התורה בברכה לשבטי ישראל, כמסגרת לברכות משה מבהיר את הייעוד של עם ישראל.http://www.otniel.org/show.asp?id=67757שיעור ליום כיפור: ´הטהרה ביום הכיפורים´http://www.otniel.org/show.asp?id=67756שיעור הכנה ליום כיפור התשע"ו שהועבר בישיבהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67756אורה של תורה ליום כיפור: "יונה בן אמתי- איש האמת"http://www.otniel.org/show.asp?id=67755בעיצומו של יום הכיפורים אנחנו נחשפים לדגמים של שתי קיצוניות הבאים לידי ביטוי בספר יונה- יונה ואנשי נינוה. http://www.otniel.org/show.asp?id=67755 ´מבוא לדיני קדושת שביעית´http://www.otniel.org/show.asp?id=67646שיעור כללי המועבר בימי חמישי בישיבה בנושא השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67646גבולות ארץ ישראלhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67645השיעור עוסק בבירור גבולות ארץ ישראל המופיעים בתורה, ובעיקר ביחס שבין גבולות מסעי לבין פרשיות אחרות בהן מופיעים גבולות רחבים יותר. כמו כן, נעסוק בקצרה בגבולות עולי מצרים ועולי בבל, ובמעמדו של עבר הירדן.http://www.otniel.org/show.asp?id=67645השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר שלושhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67643"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=67643אורה של תורה לפרשת האזינו: "הקב"ה קשה כצור"http://www.otniel.org/show.asp?id=67613´משה בוחר לסיים את נאומיו בשירה קשה ובה הוא מזהיר את בני ישראל מימים נוראים שיבואו עליו. מדוע בוחר משה לסיים דווקא בשירה זו? האם יש בה תקוה?´http://www.otniel.org/show.asp?id=67613שיחה של רבי נחמן לראש השנהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67612שיחה שהועברה בישיבה לקראת ראש השנה התשע"הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67612 דף הלכות ומנהגים לראש השנה תשע"ה http://www.otniel.org/show.asp?id=67593רוב תודות לרב עזריה אריאל רב קהילת משכן שמואל בהר חומה אשר אסף וליקט נקודות הראויות לתשומת לב מהלכות החג והשבת (רובן ככולן תזכורת לדברים ידועים) http://www.otniel.org/show.asp?id=67593ברכת שנה טובה מראשי הישיבה - ראש השנה תשע"הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67577ברכת שנה טובה מראשי הישיבה בפתח השנה החדשה, ראש השנה תשע"ה.http://www.otniel.org/show.asp?id=67577שיעור שלישי בסדרת שיעורי הכנה לשנת השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67551בשיעור זה נמשיך לסקור את הפתרונות השונים לאכילה בשנת השמיטה. נעסוק במצעים מנותקים ובאוצר בית דין.http://www.otniel.org/show.asp?id=67551שיעור שני בסדרת שיעורי הכנה לשנת השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67550 בשיעור זה נמשיך לסקור את הפתרונות השונים לאכילה בשנת השמיטה. נעסוק בפירות גויים, ובאיזורים במדינת ישראל שיש להם מעמד הלכתי מיוחד: הערבה הדרומית והנגב המערבי.http://www.otniel.org/show.asp?id=67550שיעור ראשון בסדרת שיעורי הכנה לשנת השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67549בסדרת שיעורים זו נסקור את הפתרונות השונים לאכילה בשנת השמיטה. בשיעור זה נתחיל בפתרונות שמופיעים בתורה עצמה, ונמשיך לפתרונות מודרניים של איסום וייבוא.http://www.otniel.org/show.asp?id=67549פרשת ניצבים: ´במקום שבעלי תשובה עומדים´http://www.otniel.org/show.asp?id=67541´התשובה הלאומית המופיעה בפרשה מבטיחה שלאחריה ישובו ישראל לארץ בעצמה גדולה יותר - "והיטיבך והרבך מאבותיך". מדוע דווקא לאחר החטא והחורבן יירשו את הארץ בצורה מעולה יותר? והאם כבר התקיימה הבטחה זו?´http://www.otniel.org/show.asp?id=67541אורה של תורה לפרשת ניצבים: "היום הזה נהיית לעם - האמנם?"http://www.otniel.org/show.asp?id=67540"פרשות ניצבים - וילך פותחות במעמד שבו כל קהל ישראל נמצא במעמד חידוש ברית עם הקב"ה. ייחודה של הברית ערב הכניסה לארץ באה לידי ביטוי מיוחד ב´נסתרות להשם´, תחושת הערבות ההדדית המודגשת דווקא בדברים הנעשים בסתר."http://www.otniel.org/show.asp?id=67540