ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org שיחה לפרשת בשלח: "הצעקה"http://www.otniel.org/show.asp?id=68816שיחה לפרשת השבוע, פרשת בשלח. שיעור זה הוא חלק מסדרת שיעורים בפרשת השבוע שמתקיימת בישיבה.http://www.otniel.org/show.asp?id=68816מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת בשלחhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68814שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לתלמידי וידידי הישיבה על פרשת השבוע, כחלק מסדרת שיעורים קבועה בנושא.http://www.otniel.org/show.asp?id=68814שיחה שבועית: "יציאת מצרים - קריאה לדורות"http://www.otniel.org/show.asp?id=68744הארוע המכונן של עם ישראל אשר מופיע בפרשתינו העברת הארועים לדורות הבאים הוא מוטיב אשר חוזר פעמים רבות בתוך הפרשה, ועלינו לשאול מה ניתן ללמוד מעניין זה על הכוח שמניע את עם ישראל? http://www.otniel.org/show.asp?id=68744שיעור כללי: "סיכום קדושת פירות הארץ - בין מאכל אדם לבהמה"http://www.otniel.org/show.asp?id=68726שיעור כללי המועבר בישיבה בימי חמישי על המסכת הנלמדת, שיעור זה עוסקת בסיכום דיני פירות שביעי בחילוק שבין פירות שהם מאכל אדם לאלו שהם מאכל בהמה.http://www.otniel.org/show.asp?id=68726שיחה לפרשת בא: "העתיד כבר כאן - פרשת בוא וראש השנה לאילנות"http://www.otniel.org/show.asp?id=68725בעיצומה של סערת יציאת מצרים, עוצרת התורה ועוסקת באריכות בציווי על הפסח. מה מקומו של ציווי מפורט לדורות בתוך ההפיכה? כיצד יכול העתיד להאיר את ההווה? וכיצד כל זה קשור לראש השנה לאילנות?http://www.otniel.org/show.asp?id=68725מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת באhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68724שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לתלמידי וידידי הישיבה על פרשת השבוע, כחלק מסדרת שיעורים קבועה בנושא.http://www.otniel.org/show.asp?id=68724שיעור שמיני בסדרת שיעורי הכנה לשמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68723בשיעור זה נעסוק בהגדרות הפרי המחוייב בקדושת שביעית. נעסוק בשאלה אילו חלקים בצמח חלה עליהם הקדושה, בזמן הגידול הקובע לגבי פירות העץ ולגבי ירקות, ובתבשיל שיש בו תערובת של פירות שיש בהם קדושה יחד עם פירות שאין בהם קדושה.http://www.otniel.org/show.asp?id=68723שיחה לפרשת וארא: "הארת התורה והארת האבות"http://www.otniel.org/show.asp?id=68659שיחה של הרב אלחנן שרלו לפרשת וארא, שיחה זו היא חלק מסדרת שיעורי פרשת שבוע בישיבה.http://www.otniel.org/show.asp?id=68659השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר שבעhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68642"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=68642מסע בפרשה בחמש דקות - ספר שמותhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68621שיחה קצרה של הרב בני לתלמידי וידידי הישיבה על פרשת השבוע, כחלק מסדרת שיעורים קבועה בנושא.http://www.otniel.org/show.asp?id=68621שיחה שבועית: "דמותו של עמרם"http://www.otniel.org/show.asp?id=68620דמותו של עמרם מלמדת על המתח שבין העולם האידאי ועולם המעשה הארצי, ועל האופן שבו ניתן ליצור חיבור בניהם. http://www.otniel.org/show.asp?id=68620שיעור שביעי בסדרת שיעורי הכנה לשמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68608בשיעור זה נמשיך לעסוק במקורות הגידול השונים, האם נוהגת בתוצרת שלהם קדושת שביעית. נתייחס להיתר המכירה, וליבולים הגדלים בגבולות עולי מצרים - בערבה הדרומית ובנגב המערבי.http://www.otniel.org/show.asp?id=68608שיעור שישי בסדרת שיעורי הכנה לשמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68536בשיעור זה נעסוק במקורות הגידול השונים, האם נוהגת בתוצרת שלהם קדושת שביעית. נתייחס לאוצר בית דין, איסום, יבוא, מצעים מנותקים ופירות נכרים.http://www.otniel.org/show.asp?id=68536שיחה לפרשת ויחי: ´כוחה של תקווה - לישועתך קיוויתי השם´http://www.otniel.org/show.asp?id=68529: לקראת מותו, אוסף יעקב את בניו ומספר להם את אשר יקרא אותם באחרית הימים. באמצע ברכותיו לבנים, בתוך דבריו לדן וללא הקשר ברור, מופיע הפסוק "לישועתך קוויתי ה´". מה סודו של פסוק זה ומה מקומו בברכת שבט דן? על כוחה של תקווה לה´.http://www.otniel.org/show.asp?id=68529נספח: התורה שבתפילה http://www.otniel.org/show.asp?id=68527גופה של המשנה הוא ההלכה. בספר זה מנסה הרב יעקב נגן להתחקות אחר נשמתה החבויהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68527´חיבורים של שלום - ברכות פרק ט משנה ה´ ומסכת פאה פרק א´ משנה אhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68526גופה של המשנה הוא ההלכה. בספר זה מנסה הרב יעקב נגן להתחקות אחר נשמתה החבויהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68526´ברכת ישראלים - ברכות פרק ט´ משנה הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68525גופה של המשנה הוא ההלכה. בספר זה מנסה הרב יעקב נגן להתחקות אחר נשמתה החבויהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68525אהבוך עד מוות - ברכות פרק ט´ משנה ה´http://www.otniel.org/show.asp?id=68524גופה של המשנה הוא ההלכה. בספר זה מנסה הרב יעקב נגן להתחקות אחר נשמתה החבויהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68524לחם מן השמים ומן הארץ - ברכות פרק ו´ משנה אhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68523גופה של המשנה הוא ההלכה. בספר זה מנסה הרב יעקב נגן להתחקות אחר נשמתה החבויהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68523סדר ברכות - ברכות פרק ו´http://www.otniel.org/show.asp?id=68522גופה של המשנה הוא ההלכה. בספר זה מנסה הרב יעקב נגן להתחקות אחר נשמתה החבויהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68522