ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org ´שיעור כללי בסוגיית שביעית: ´היחס בין קדושת תרומה לקדושת שביעיתhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67874שיעור כללי המועבר בישיבה כחלק מסדרת השיעורים כללים במסכת שביעיתhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67874שיחה לפרשת לך-לך: "ברית ותמימות"http://www.otniel.org/show.asp?id=67873מה משמעותו של הציווי לאברהם "היה תמים" ? ומה הקשר בין תמימות ובין ברית המילה?http://www.otniel.org/show.asp?id=67873האם יש קניין לנכרי להפקיע מקדושת שביעית?http://www.otniel.org/show.asp?id=67862שיעור כללי המועבר בישיבה בימי חמישי, השיעור השבוע עסק ביכולתו של הגוי להפקיע מקדושת הארץ על ידי קניין.http://www.otniel.org/show.asp?id=67862Parshat Lech Lecha: "A Journey to the Self"http://www.otniel.org/show.asp?id=67861We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=67861שיחה שבועית: ´לפתח חטאת רובץ´ - גאווה וענווה וההתמודדות עם הזיקה לאדמה בסיפור קין והבלhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67835"סיפורם של קין והבל מעלה את האופי והמשמעות השונה של עבודת האדמה אל מול רעיית הצאן ואת המתח הקיים ביניהם. כמו כן, מעלה הסיפור את האתגר הגדול הנובע מהזיקה לאדמה היכולה להוביל את האדם לגאווה ועוצמה ושחכת אלוקיו. סיפורם של קין והבל משמש כיסוד ליחסה של התורה בכללה לרועי צאן ולעבודת האדמה, דבר שיש לו גם השלכה גם לתקופתו שבה התחדשה הזיקה לאדמה והקשר לארץ."http://www.otniel.org/show.asp?id=67835השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר ארבעhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67830"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=67830פרשת נח: "המבול וסוד האיזון "http://www.otniel.org/show.asp?id=67822מדוע מוחה ה´ את העולם דווקא באמצעות מבול? הגשם מהווה בדרך כלל סימן ברכה לעולם. אך נראה שהמבול מלמד אותנו על כך שגם השפע של הגשם צריך גבולות. שיעור על האיזון בין חסדים וגבורות.http://www.otniel.org/show.asp?id=67822אורה של תורה לפרשת נח: "חטא האחדות"http://www.otniel.org/show.asp?id=67821כשקוראים את פרשת מגדל בבל לא ברור במה הם חטאו. אמנם, כשאנו נזכרים בדגם של מלך בבל ובמלחמתו בעיר המאחדת את העולם בקריאת ה´ אולי ניתן בכל זאת להבין.http://www.otniel.org/show.asp?id=67821סוכה כזכר לענני הכבודhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67777שיעור שהועבר במוצאי יום כיפור תשע"ה בישיבה http://www.otniel.org/show.asp?id=67777מפגש בוגרים: ´יום כיפור-המתח בין החיים לקודש הקודשים´http://www.otniel.org/show.asp?id=67769השיעורים שהתקיימו במפגש הבוגרים כהכנה ליום הכיפור תשע"הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67769שיחה שבועית: ´עינוי - עוני - ענווה´http://www.otniel.org/show.asp?id=67768המצוה העיקרית ביום הכיפורים היא "תענו את נפשותיכם". נתבונן במשמעותו של המושג "עינוי" בתנ"ך, ומתוך כך ננסה לעמוד על מגמתה של מצוה זו.http://www.otniel.org/show.asp?id=67768אורה של תורה לפרשת וזאת הברכה: "הייעוד של עם ישראל כמסגרת לברכות"http://www.otniel.org/show.asp?id=67757משה בוחר לסיים את התורה בברכה לשבטי ישראל, כמסגרת לברכות משה מבהיר את הייעוד של עם ישראל.http://www.otniel.org/show.asp?id=67757שיעור ליום כיפור: ´הטהרה ביום הכיפורים´http://www.otniel.org/show.asp?id=67756שיעור הכנה ליום כיפור התשע"ו שהועבר בישיבהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67756אורה של תורה ליום כיפור: "יונה בן אמתי- איש האמת"http://www.otniel.org/show.asp?id=67755בעיצומו של יום הכיפורים אנחנו נחשפים לדגמים של שתי קיצוניות הבאים לידי ביטוי בספר יונה- יונה ואנשי נינוה. http://www.otniel.org/show.asp?id=67755 ´מבוא לדיני קדושת שביעית´http://www.otniel.org/show.asp?id=67646שיעור כללי המועבר בימי חמישי בישיבה בנושא השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67646גבולות ארץ ישראלhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67645השיעור עוסק בבירור גבולות ארץ ישראל המופיעים בתורה, ובעיקר ביחס שבין גבולות מסעי לבין פרשיות אחרות בהן מופיעים גבולות רחבים יותר. כמו כן, נעסוק בקצרה בגבולות עולי מצרים ועולי בבל, ובמעמדו של עבר הירדן.http://www.otniel.org/show.asp?id=67645השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר שלושhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67643"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=67643אורה של תורה לפרשת האזינו: "הקב"ה קשה כצור"http://www.otniel.org/show.asp?id=67613´משה בוחר לסיים את נאומיו בשירה קשה ובה הוא מזהיר את בני ישראל מימים נוראים שיבואו עליו. מדוע בוחר משה לסיים דווקא בשירה זו? האם יש בה תקוה?´http://www.otniel.org/show.asp?id=67613שיחה של רבי נחמן לראש השנהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67612שיחה שהועברה בישיבה לקראת ראש השנה התשע"הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67612 דף הלכות ומנהגים לראש השנה תשע"ה http://www.otniel.org/show.asp?id=67593רוב תודות לרב עזריה אריאל רב קהילת משכן שמואל בהר חומה אשר אסף וליקט נקודות הראויות לתשומת לב מהלכות החג והשבת (רובן ככולן תזכורת לדברים ידועים) http://www.otniel.org/show.asp?id=67593