ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org שירת כל חיhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72707http://www.otniel.org/show.asp?id=72707יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג: אחוות הנמענים - על האמונה אצל רוזנצוויג ור´ צדוק http://www.otniel.org/show.asp?id=72308היהדות היא לא מהות מוגדרת במילים שלמהותה היהודי מתבטל. עניינה של היהדות הוא להיות קרוא בשם יהודי. כפי שאדם ההולך ברחוב הומה אדם ופתאום קוראים - ´הי אתה שם´ והאדם מסתובב, הרגע הזה הוא רגע שבו האדם הוא ´קרוא´. מבחינת רוזנצוויג זהו רגע ההתגלות, התגלות איננה תוכן ספציפי אלא עצם הקריאה וההתגלות. היהודי הוא זה שהקריאה בשם מטרידה את מנוחתו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72308יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג: ´כוכב הגאולה´: גאולה ללא משיח וללא אוטופיהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72307בימי קדם האדם היה מתקשר עם העולם. העולם היה מלא אלים בעלי תביעות מהאדם, והוא היה מגיב אליהם באופן ישיר. אולם לאחר מכן, האלים הפכו לנושא מחקר ובכך הזיקה בין האדם לביניהם הפכה ליחסי אובייקט סובייקט. גם היחס לאלוהים בהתחלה היו פרסונליים עד לימי הביניים שבהם אלוהים הפך למושא המחקר של התאולוגיה ובכך הפך גם הוא לאובייקט נחקר ואבד היחס הפרסונלי אליו. בתקופה המודרנית אותו דבר קרה לאדם, ובכך האדם נשאר בודד מאוד. רונזצוויג מציע לפתור את הבעיה על ידי ´מגן דוד´ שיוצר מערכת של זיקות בין אלוהים לעולם בבריאה, בין אלוהים לאדם על ידי ההתקלות ובין אדם לעולם בגאולה.http://www.otniel.org/show.asp?id=72307יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג: ´עזה כמוות אהבה´: על מקומו של היחיד במשנתו של פראנץ רוזנצוויג http://www.otniel.org/show.asp?id=72306יום עיון במשנתו של פראנץ רוזנצוויג http://www.otniel.org/show.asp?id=72306דרך השלוםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72305שיחה שהועברה בעתניאל על ידי ד"ר עומר סלאם על יחסי יהודים ומוסלמים, הדרך לשלום בין הדתות ודרכו של הקוראן בנושא.http://www.otniel.org/show.asp?id=72305הרמב´´ם והסולם השכלי ב´ http://www.otniel.org/show.asp?id=72304הקב"ה מתגלה לאדם ולעולם באינספור אופנים ופרצופים שכולם מקורם ב"אחד". הגילויים תלויים במקום, בזמן ובאדם המקבל. הכרת הפנים הרבות היא מפתח חשוב לאמונה שכן לעתים האדם מתרחק מהקב"ה כיוון שהוא מכוון רק לגילוי אחד, עליו הוא "ננעל" בשלב כל שהוא, ובעת שהגילוי הזה נעלם, הוא לא יודע כיצד לפגוש את הגילויים החדשים שהקב"ה מזמן לו. בעיה כזו יכולה להיות גם בעיה של דור, שמתרחק מאמונתו כיוון שהוא עדיין מכוון אל הגילוי של אבותיו, ולא זכה להכיר את הגילוי שלו. בסדרה זו ננסה להציע פתיחה אל שפת הגילויים האלוקיים התבוננות בגילויים האלוקיים השונים שהציעו כמה מגדולי ישראל.http://www.otniel.org/show.asp?id=72304הרמב´´ם והסולם השכלי א´http://www.otniel.org/show.asp?id=72303הקב"ה מתגלה לאדם ולעולם באינספור אופנים ופרצופים שכולם מקורם ב"אחד". הגילויים תלויים במקום, בזמן ובאדם המקבל. הכרת הפנים הרבות היא מפתח חשוב לאמונה שכן לעתים האדם מתרחק מהקב"ה כיוון שהוא מכוון רק לגילוי אחד, עליו הוא "ננעל" בשלב כל שהוא, ובעת שהגילוי הזה נעלם, הוא לא יודע כיצד לפגוש את הגילויים החדשים שהקב"ה מזמן לו. בעיה כזו יכולה להיות גם בעיה של דור, שמתרחק מאמונתו כיוון שהוא עדיין מכוון אל הגילוי של אבותיו, ולא זכה להכיר את הגילוי שלו. בסדרה זו ננסה להציע פתיחה אל שפת הגילויים האלוקיים התבוננות בגילויים האלוקיים השונים שהציעו כמה מגדולי ישראל.http://www.otniel.org/show.asp?id=72303ספר יצירה: פרק ו´ - אהבה היא הקשבה http://www.otniel.org/show.asp?id=72302ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72302ספר יצירה: פרק ה´ - יהדות ואסטרולוגיהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72301ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72301ספר יצירה: פרק ד´ - הרך הוא החזק, הקשה הוא החלש http://www.otniel.org/show.asp?id=72300ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72300ספר יצירה: פרק ג´ - עולם, שנה ונפש http://www.otniel.org/show.asp?id=72299ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72299ספר יצירה: פרק ב´ משנה ו´ - בריאה יש מאין http://www.otniel.org/show.asp?id=72298ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72298ספר יצירה: פרק ב´ משנה ב´ -ד´ - דיבור אלוקי, דיבור אנושיhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72297ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72297ספר יצירה: פרק ב´ משנה א´ - סוד ויסוד, אום ושלוםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72296ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72296ספר יצירה: פרק א´ משנה ט´-יד´ - ספירות ואותיותhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72295ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72295ספר יצירה: פרק א´ משנה ח´ - ספירות ומדיטציהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72294ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72294ספר יצירה: פרק א´ משנה ו-ז´ - ספירות ונבואהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72293ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72293ספר יצירה: פרק א´ משנה ה´ - ליקום יש חמישה ממדים http://www.otniel.org/show.asp?id=72292ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72292ספר יצירה: פרק א´ משנה ד´ - חכמה ובינה אלוהית, חכמה ובינה אנושיתhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72291ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72291ספר יצירה: פרק א´ משניות ב´, ג´ - היצירה אלוהית והיצירה האנושיתhttp://www.otniel.org/show.asp?id=72290ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית - במהדורה הסטנדרטית יש רק 1800 מילים - אולם לא ניתן להפליג בחשיבותו. ספר יצירה מהווה אבן פינה לקבלה, לפילוסופיה היהדות ולשפה ולשירה העברית. בסדרת שיעורים זו נלמד את ספר יצירה על הסדר, כמבוא בסיסי לעולם הקבלה היוצא ממנו.http://www.otniel.org/show.asp?id=72290