ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org ´מבוא לדיני הלכה בקדושת שביעית´http://www.otniel.org/show.asp?id=67646שיעור כללי המועבר בימי חמישי בישיבה בנושא השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67646גבולות ארץ ישראלhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67645השיעור עוסק בבירור גבולות ארץ ישראל המופיעים בתורה, ובעיקר ביחס שבין גבולות מסעי לבין פרשיות אחרות בהן מופיעים גבולות רחבים יותר. כמו כן, נעסוק בקצרה בגבולות עולי מצרים ועולי בבל, ובמעמדו של עבר הירדן.http://www.otniel.org/show.asp?id=67645השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר שלושhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67643"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=67643אורה של תורה לפרשת האזינו: "הקב"ה קשה כצור"http://www.otniel.org/show.asp?id=67613´משה בוחר לסיים את נאומיו בשירה קשה ובה הוא מזהיר את בני ישראל מימים נוראים שיבואו עליו. מדוע בוחר משה לסיים דווקא בשירה זו? האם יש בה תקוה?´http://www.otniel.org/show.asp?id=67613שיחה של רבי נחמן לראש השנהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67612שיחה שהועברה בישיבה לקראת ראש השנה התשע"הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67612 דף הלכות ומנהגים לראש השנה תשע"ה http://www.otniel.org/show.asp?id=67593רוב תודות לרב עזריה אריאל רב קהילת משכן שמואל בהר חומה אשר אסף וליקט נקודות הראויות לתשומת לב מהלכות החג והשבת (רובן ככולן תזכורת לדברים ידועים) http://www.otniel.org/show.asp?id=67593ברכת שנה טובה מראשי הישיבה - ראש השנה תשע"הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67577ברכת שנה טובה מראשי הישיבה בפתח השנה החדשה, ראש השנה תשע"ה.http://www.otniel.org/show.asp?id=67577שיעור שלישי בסדרת שיעורי הכנה לשנת השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67551בשיעור זה נמשיך לסקור את הפתרונות השונים לאכילה בשנת השמיטה. נעסוק במצעים מנותקים ובאוצר בית דין.http://www.otniel.org/show.asp?id=67551שיעור שני בסדרת שיעורי הכנה לשנת השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67550 בשיעור זה נמשיך לסקור את הפתרונות השונים לאכילה בשנת השמיטה. נעסוק בפירות גויים, ובאיזורים במדינת ישראל שיש להם מעמד הלכתי מיוחד: הערבה הדרומית והנגב המערבי.http://www.otniel.org/show.asp?id=67550שיעור ראשון בסדרת שיעורי הכנה לשנת השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67549בסדרת שיעורים זו נסקור את הפתרונות השונים לאכילה בשנת השמיטה. בשיעור זה נתחיל בפתרונות שמופיעים בתורה עצמה, ונמשיך לפתרונות מודרניים של איסום וייבוא.http://www.otniel.org/show.asp?id=67549פרשת ניצבים: ´במקום שבעלי תשובה עומדים´http://www.otniel.org/show.asp?id=67541´התשובה הלאומית המופיעה בפרשה מבטיחה שלאחריה ישובו ישראל לארץ בעצמה גדולה יותר - "והיטיבך והרבך מאבותיך". מדוע דווקא לאחר החטא והחורבן יירשו את הארץ בצורה מעולה יותר? והאם כבר התקיימה הבטחה זו?´http://www.otniel.org/show.asp?id=67541אורה של תורה לפרשת ניצבים: "היום הזה נהיית לעם - האמנם?"http://www.otniel.org/show.asp?id=67540"פרשות ניצבים - וילך פותחות במעמד שבו כל קהל ישראל נמצא במעמד חידוש ברית עם הקב"ה. ייחודה של הברית ערב הכניסה לארץ באה לידי ביטוי מיוחד ב´נסתרות להשם´, תחושת הערבות ההדדית המודגשת דווקא בדברים הנעשים בסתר."http://www.otniel.org/show.asp?id=67540השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר שתייםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67529"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=67529שיחה שבועית: ´התחדשות בעבודת השם´http://www.otniel.org/show.asp?id=67506שיחה שבועית המועברת בישיבה בימי חמישי, בכל שבוע ר"מ אחר מעביר שיעור.http://www.otniel.org/show.asp?id=67506"מחלוקת רבי ורבי פנחס בן יאיר - שאלת האחריות על התורה והחברה בימנו"http://www.otniel.org/show.asp?id=67501שיעור שהעביר הרב יהודה ברנדס בישיבה בזמן אלול תשע"דhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67501אורה של תורה לפרשת כי-תבוא: "המשמעות העמוקה של ביאה אל הארץ"http://www.otniel.org/show.asp?id=67499´רגע לפני הברית של ערבות מואב על שערי הכניסה לארץ, התורה נותנת שתי מצוות - המצווה הראשונה היא ´בראשית פרי האדמה´ והמצווה השניה היא כאשר כלים את מלאכת הארץ. שתי המצוות הללו עוסקות במה שהאדם אומר, האמירה בראשית היא מתוך עמידה לפני השם, והאמירה בסוף היא לאחר שהכול נעשה כמצוותו, ושיתוף החלקים החלשים שבחברה בברכה השורה על כולם.´http://www.otniel.org/show.asp?id=67499פרשת כי-תבוא: ´משמעותם של טקסי הכניסה לארץ´http://www.otniel.org/show.asp?id=67498´ פרק שלם בפרשה מוקדש למצוות חד פעמיות, הנעשות רק בכניסה לארץ. מה משמעותן של מצוות אלו? מדוע יש לחדש את הברית עם התורה בכניסה לארץ ישראל?´http://www.otniel.org/show.asp?id=67498השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר אחדhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67486"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=67486פרשת כי-תצא: ´השבת המכון - על הלוואות ורחמים´http://www.otniel.org/show.asp?id=67411http://www.otniel.org/show.asp?id=67411אורה של תורה לפרשת כי-תצא: "מאשת יפת תואר ועד מחיית עמלק - והיה מחנך קדוש"http://www.otniel.org/show.asp?id=67389 בהמשך לפרשת שבוע שעבר פרשתנו עוסקת בדיני המלחמה, דינים שונים ומגוונים. הצד השווה בכל הגוונים הוא שהיציאה למלחמה היא יציאה של מחנה שכינה, השם מצוי בתוך המחנה בשעת המלחמה. http://www.otniel.org/show.asp?id=67389