ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org שיחה שבועית: עיין ערך התמדהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=70151שיחה שבועית שהועברה בישיבה מפי הרב יעקב נגן, שיחה זו היא חלק מסדרת שיעורים המועברת בישיבה בכל יום חמישי מפי רבני הישיבה השונים.http://www.otniel.org/show.asp?id=70151מסע בפרשה בחמש דקות´: פרשת מטות-מסעי´http://www.otniel.org/show.asp?id=70149שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לפרשת השבוע, שיחה זו היא חלק מסדרת שיעורים בפרשת שבוע המועברת בישיבה.http://www.otniel.org/show.asp?id=70149"שיחה לפרשת מטות-מסעי: "תפקיד הנדר האישיhttp://www.otniel.org/show.asp?id=70147מה תפקידו של הנדר הפנימי? מדוע לא פותחת הפרשה בפתיחה הקלאסית של ´וידבר השם אל משה´? עיון בתורתו של מי השילוחhttp://www.otniel.org/show.asp?id=70147שיחה לצום י"ז בתמוז ושלושת השבועותhttp://www.otniel.org/show.asp?id=70086שיחה שהעביר ראש הישיבה הרב רא"ם הכהן ליום צום י"ז בתמוז ופתיחה לקראת שלושת השבועות. http://www.otniel.org/show.asp?id=70086שיחה לפרת בלק: "דבר צורה של האתון"http://www.otniel.org/show.asp?id=70061"פתיחת פי האתון היא מהניסים המפתיעים בתורה. לא שנס זה גדול מיציאת מצרים או קריעת ים סוף, אלא שהוא מפתיע: החיות תמיד אילמות, משמשות את האדם, והנה לפתע פתאום פותחת האתון את פיה. האתון מלמדת את בלעם את סוד הנאמנות"http://www.otniel.org/show.asp?id=70061´מסע בפרשה בחמש דקות´: פרשת בלקhttp://www.otniel.org/show.asp?id=70060שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לפרשת השבוע, שיחה זו היא חלק מסדרת שיעורים בפרשת שבוע המועברת בישיבה.http://www.otniel.org/show.asp?id=70060פרשת בלק - פי האתוןhttp://www.otniel.org/show.asp?id=70059פתיחת פי האתון היא מהניסים המפתיעים בתורה. לא שנס זה גדול מיציאת מצרים או קריעת ים סוף, אלא שהוא מפתיע: החיות תמיד אילמות, משמשות את האדם, והנה לפתע פתאום פותחת האתון את פיה.האתון מלמדת את בלעם את סוד הנאמנות. http://www.otniel.org/show.asp?id=70059´מסע בפרשה בחמש דקות´: פרשת חוקתhttp://www.otniel.org/show.asp?id=70016שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לפרשת השבוע, שיחה זו היא חלק מסדרת שיעורים בפרשת שבוע המועברת בישיבה.http://www.otniel.org/show.asp?id=70016"אדוות מפרקי אבות": אל תתחבר לרשע או הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות?http://www.otniel.org/show.asp?id=70010בסדרת השיעורים נעסוק בסוגיות שיש בהן מן המפגש בין בית המדרש לבין העולמות שסובבים אותו בהקשרים אישיים-פרטיים וחברתיים-ציבוריים. "מסלול ההמראה" לסוגיות ולרעיונות הינה מסכת אבות, ללא התיימרות לבארה על הסדר או בעקביות. כדרכם של שיעורים קצרים עיקר העניין יהיה להעלות את הסוגיות ולצעוד בהן צעדים ראשונים, בתקווה לעורר עניין ודיון. את השיעורים ילוו מדי פעם דפי מקורות מצורפים.http://www.otniel.org/show.asp?id=70010שיעור כללי מסכת ברכות: "היחס בין קריאת שמע לתלמוד תורה"http://www.otniel.org/show.asp?id=70009שיעור כללי´ בנושא קריאת שמע מדאורייתא, כפתיחה לסוגיות קריאת שמע. שיעור זה מועבר כחלק מסדרת השיעורים הכללים בימי חמישי בישיבה על המסכת הנלמדת.http://www.otniel.org/show.asp?id=70009שיחה שבועית: "כריכת תכלת בהלכה ובמחשבה"http://www.otniel.org/show.asp?id=70008שיחה שהעביר הרב יעקב נגן על שיטתו בכריכת תכלת בהלכה אגדה ובמחשבה.http://www.otniel.org/show.asp?id=70008´יחסו של הרבי מלובביץ´ לאומות העולם´- שיחה לכבוד היארצייט של הרבי השביעיhttp://www.otniel.org/show.asp?id=70007שיחה לכבוד היארצייט של הרבי השביעי שהעבירו הרב בני וניר מנוסי, נושא השיעור הוא יחסו של הרבי לאומות העולם.http://www.otniel.org/show.asp?id=70007שיחה שבועית: "מחלוקת והכלה"http://www.otniel.org/show.asp?id=69963אף שהמילה ´מחלוקת´ אינה מוזכרת בפרשה ולו פעם אחת, בכל זאת הצליחו אירועי הפרשה – ובעיקר ערעורם של קרח ואנשיו על מנהיגותם של משה ואהרן – להוציא למושג הזה שם רע. אך לא יהיה זה נכון להסיק מסיפור קרח ועדתו שיש להירתע ממחלוקות. במשנה המפורסמת בפרקי אבות משמשת המחלוקת של קרח דוגמה למחלוקת שלילית, אך לצדה מובאות דוגמאות למחלוקות חיוביות.http://www.otniel.org/show.asp?id=69963שיחה לפרשת קרח : "מחלוקת כמים מצמיחים"http://www.otniel.org/show.asp?id=69962ידועה החלוקה בין מחלוקת לשם שמים, שסופה להתקיים, ובין מחלוקת שאינה לשם שמים, שאין סופה להתקיים. אך האם יש ערך מצמיח גם במחלוקת שאינה לשם שמים?http://www.otniel.org/show.asp?id=69962השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר שתים עשרהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69889"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=69889 שיעור כללי מסכת ברכות: "סוגיית קריאת שמע מדאורייתא"http://www.otniel.org/show.asp?id=69888שיעור כללי´ בנושא קריאת שמע מדאורייתא, כפתיחה לכלל סוגיית קריאת שמע. שיעור זה מועבר כחלק מסדרת השיעורים הכללים בימי חמישי בישיבה על המסכת הנלמדת.http://www.otniel.org/show.asp?id=69888"אדוות מפרקי אבות" - כבוד האדם האתגר הפרטי והציבוריhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69869בסדרת השיעורים נעסוק בסוגיות שיש בהן מן המפגש בין בית המדרש לבין העולמות שסובבים אותו בהקשרים אישיים-פרטיים וחברתיים-ציבוריים. "מסלול ההמראה" לסוגיות ולרעיונות הינה מסכת אבות, ללא התיימרות לבארה על הסדר או בעקביות. כדרכם של שיעורים קצרים עיקר העניין יהיה להעלות את הסוגיות ולצעוד בהן צעדים ראשונים, בתקווה לעורר עניין ודיון. את השיעורים ילוו מדי פעם דפי מקורות מצורפים.http://www.otniel.org/show.asp?id=69869שיחה לפרשת שלח: "איך נפלו המרגלים? ואיך קמים מנפילה זו?"http://www.otniel.org/show.asp?id=69868עיון באתגרים שעמדו בפני המרגלים, מעלה שאולי השאלה הקשה יותר היא איך לא נפלו יהושוע וכלב . שתי עצות להתמודדות עם "מצבים חוסמי חלום"http://www.otniel.org/show.asp?id=69868´מסע בפרשה בחמש דקות´ : פרשת בהעלותךhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69829שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לפרשת השבוע, שיחה זו היא חלק מסדרת שיעורים בפרשת שבוע המועברת בישיבה.http://www.otniel.org/show.asp?id=69829´אדוות מפרקי אבות´ - מסיני ועד אליhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69764בסדרת השיעורים נעסוק בסוגיות שיש בהן מן המפגש בין בית המדרש לבין העולמות שסובבים אותו בהקשרים אישיים-פרטיים וחברתיים-ציבוריים. "מסלול ההמראה" לסוגיות ולרעיונות הינה מסכת אבות, ללא התיימרות לבארה על הסדר או בעקביות. כדרכם של שיעורים קצרים עיקר העניין יהיה להעלות את הסוגיות ולצעוד בהן צעדים ראשונים, בתקווה לעורר עניין ודיון. את השיעורים ילוו מדי פעם דפי מקורות מצורפים.http://www.otniel.org/show.asp?id=69764