ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org Parshat Masei: "The Blood of the High Priest"http://www.otniel.org/show.asp?id=67118We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=67118ישראל והעמים - שיחה לקראת י"ז בתמוזhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67072שיחה שהועברה לכלל הישיבה בי"ז בתמוז בנושא ישראל והעמים. http://www.otniel.org/show.asp?id=67072Parashat Matot: ´Spiritual Journeys, Then and Now´http://www.otniel.org/show.asp?id=67071We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=67071הערות על סוגיית "כל דפריש מרובא פריש וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי" ופרדוקסים בתורה ובמדעhttp://www.otniel.org/show.asp?id=67025ד"ר יוסי פרץ הוא דוקטור למתמטיקה ומדעי המחשב, הוא מרצה במכון לב שבירושלים ותושב עתניאל. במאמרו זה הוא מראה כיצד העיסוק בתאוריות מדעיות ובתורה הולכים ומחדדים זה את זה דרך סוגיית הפרדוקסים שבתלמוד.http://www.otniel.org/show.asp?id=67025אורה של תורה לפרשת מטות : "פרשת נדרי נשים ומיקומה"http://www.otniel.org/show.asp?id=67024לאחר שעסקנו בפרשת התמיד והמוספים שהן חובה חקוקה לעבודת השם במקדש, באה פרשת נדרים ועוסקת ביוזמנה האנושית. כל זאת על רקע המפגש עם מדיין והוטיבים המיוחדים הקשורים לדיבור וליחס לנשים.http://www.otniel.org/show.asp?id=67024Parashat pinchas: ´The Importance of Consistency´http://www.otniel.org/show.asp?id=66983We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=66983יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - "הגמול האלוקי- מן המקרא לחיי היום יום""http://www.otniel.org/show.asp?id=66956רב שיח ודיון של ראשי הישיבות - מתוך יום העיון הבין ישיבתי בתנ"ך העוסק בנושא "תורת הגמול ושאלת ההשגחה". בהשתתפות ישיבות: עתניאל, ´אורות שאול´, שיח יצחק, מעג"ל, מחניים.http://www.otniel.org/show.asp?id=66956יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - "שאלת הגמול מבחינה פילוסופית ומבחינה קיומית"http://www.otniel.org/show.asp?id=66955שיעור כללי של הרב רא"ם הכהן (עתניאל) - מתוך יום העיון הבין ישיבתי בתנ"ך העוסק בנושא "תורת הגמול ושאלת ההשגחה". בהשתתפות ישיבות: עתניאל, ´אורות שאול´, שיח יצחק, מעג"ל, מחניים.http://www.otniel.org/show.asp?id=66955יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - "למה תתענו אמר ה´: האמנם ה´ מוליך שולל את ברואיו?"http://www.otniel.org/show.asp?id=66954שיעור של ד"ר יושי פרג´ון (עתניאל) - מתוך יום העיון הבין ישיבתי בתנ"ך העוסק בנושא "תורת הגמול ושאלת ההשגחה". בהשתתפות ישיבות: עתניאל, ´אורות שאול´, שיח יצחק, מעג"ל, מחניים.http://www.otniel.org/show.asp?id=66954 "יום עיון בתנ"ך - "תורת הגמול ושאלת ההשגחה - לקרוא את איוב אחרי אושוויץhttp://www.otniel.org/show.asp?id=66953שיעור כללי של הרב תמיר גנות - מתוך יום העיון הבין ישיבתי בתנ"ך העוסק בנושא "תורת הגמול ושאלת ההשגחה". בהשתתפות ישיבות: עתניאל, ´אורות שאול´, שיח יצחק, מעג"ל, מחניים.http://www.otniel.org/show.asp?id=66953שיעור לפרשת שלח - "ברית שלום"http://www.otniel.org/show.asp?id=66951מה סוד קנאתו של פנחס, בעקבותיה הוא זוכה לברית שלום? קנאות זאת בעייתית כבר בפשטי הפסוקים, שהרי משה רבינו, מנהיג העם, לא נוקט בפעולה, ואילו פנחס שאין זה תפקידו הורג את זמרי וכזבי. אך פנחס זוכה לאישור אלוקי שאין למעלה ממנו - לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. http://www.otniel.org/show.asp?id=66951יום עיון בתנ"ך "תורת הגמול ושאלת ההשגחה" - ישיבות עתניאל, רעננה, מעלה גלבוע, שיח יצחק ומחנייםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=66950יום העיון הבין ישיבתי בנושא "תורת הגמול ושאלת ההשגחה"http://www.otniel.org/show.asp?id=66950אורה של תורה לפרשת פנחס: "מה לפרשת התמיד והמוספים להכנות הכניסה לארץ" http://www.otniel.org/show.asp?id=66949פרשתנו מהוה פסק זמן בין הציווי לבין היציאה למלחמה האחרונה לפני הכניסה לארץ. בין שלל הפרשיות העוסקות בחילופי ההנהגה וחלוקת הנחלות, מופיעה פרשה שכולה ציווי על קורבנות התמיד והמוספים. מדוע פרשה זו כל כך חשובה דווקא כאן, ומה משמעותה לקראת הכניסה לארץ? ניגע בהבדל שבין המשכן במדבר לבין תפקיד המקדש והמזבח בארץ ישראל. http://www.otniel.org/show.asp?id=66949שיעור לפרשת שלח - "כרע שכב כארי"http://www.otniel.org/show.asp?id=66915"כרע שכב כארי" - מהי הברכה בלשכב כאריה? לכאורה ברכה זו של בלעם משבחת את העצלות וחוסר המעש. עיון בדרשה של המי שילוח מאיזביצא מגלה ברכה מיוחדת דווקא באיפוקו של האריה.http://www.otniel.org/show.asp?id=66915אורה של תורה לפרשת חקת:"בלעם והאתון - הדיבור והמכה"http://www.otniel.org/show.asp?id=66914במתח בין הדיבור לבין המקל, בין הקול לבין החרב, מקשר את פרשתנו לפרשיות הקודמות חוקת וקורח. קשר זה מאיר באור חדש את ייחודו של עם ישראל בשאיפתו להפוך מאוסף יחידים לעם שנכנס לארץ. http://www.otniel.org/show.asp?id=66914Parashat Balak: ´A Nation That Dwells Alone´http://www.otniel.org/show.asp?id=66841We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience. http://www.otniel.org/show.asp?id=66841אורה של תורה לפרשת חקת: מים חיים כהכנה לכניסה לארץhttp://www.otniel.org/show.asp?id=66802"עם ישראל מסיים בפרשתנו 40 שנות מדבר. על רקע הכניסה לארץ אנו מוצאים את מוטיב המים החורז כחוט השני את פרשתנו. המים החיים מחברים אותנו להבנה שהכניסה לארץ היא כניסה למקור מים חיים, לגן העדן מקור המים של העולם, ומכך לחיבור מחודש עם הקב´´ה מקור מים חיים."http://www.otniel.org/show.asp?id=66802שיעור לפרשת חקת: ´פרה אדומה כתיקון האגו´´http://www.otniel.org/show.asp?id=66798"שני יסודות מלמד הבעל שם טוב בעניין פרה אדומה: הראשון, לכל מצווה יש משמעות קיומית, אף אם נמנע מאיתנו לקיימה. השני - הפרה האדומה מלמדת אותנו את סודה של הגאווה, היכולה אמנם לטמא טהורים, אך גם לטהר את הטמאים"http://www.otniel.org/show.asp?id=66798מדרשי ההלכה בעניין האיסורים בשביעית והשוואתם לשיטות בבלי והירושלמיhttp://www.otniel.org/show.asp?id=66771שיעור כללי המועבר בימי חמישי בישיבה בנושא השמיטהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=66771Parshat Chukat: ´Carry a Big Stick but Speak Softly´http://www.otniel.org/show.asp?id=66770We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=66770